Čistilne naprave

ROTO čistilne naprave prečistijo vodo 95%. ROTO čistilne naprave delujejo varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter so neobčutljive na nihanja temeprature v okolju. Komunalne odpadne vode vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah se prečistijo do te mere, da se lahko voda varno izpušča v površinske vode ali ponikovalnico. ROTO Čistilna naprava je konstruirana v skladu z evropskim standardom SIST EN 12566 in dosega stopnje čiščenja, ki so predpisane: BPK 5<30 mg/L, KPK<150 mg/L.


Čistilne naprave
ECO BOX
Čistilne naprave
ECO 6
Čistilne naprave
RoClean
Čistilne naprave
EcoBlue