Ekologija

Zakon o varstvu okolja določa lokalnim skupnostim, da organizirajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter s tem skrbijo za učinkovito varovanje okolja in opremljenost poselitvenih območij z urejeno infrastrukturo. Posameznikom, kot lastnikom objektov veljavna okoljska zakonodaja nalaga ureditev odpadnih voda, ki se ne smejo več odvajati v podtalje, ampak v javno kanalizacijo ali malo čistilno napravo oziroma nepretočno greznico, iz vidika okoljske učinkovitosti in cenovne vrednosti pa so sprejemljivejše male čistilne naprave.

Podjetje Mit Grnjak Ekologija in projektna partnerja, podjetje Roto d.o.o. ter „banka“ zainteresiranim kupcem ponujajo ugodno možnost nakupa, dobave, vgradnje in financiranja male čistilne naprave primerne kapacitete. Sodelovanje med uveljavljenimi partnerji strankam zagotavlja največje možno jamstvo, za njihovo dolgoročno obratovanje pa bo zagotovljena ustrezna vzdrževalna podpora, servis in svetovanje. V sklopu celovite rešitve vam nudimo informiranje, ogled lokacije, pripravo projektne dokumentacije, hitro dobavo, vgradnjo in zagon male čistilne naprave, vse to NA KLJUČ, brez kakršnihkoli skrbi za vas! Vse kar morate zainteresirani storiti je, da se udeležite naše predstavitve v vašem kraju ali pokličete na telefonsko številko 041 762 911 - Bojan, in se bomo dogovorili za sestanek na vaši lokaciji.Čistilne naprave
Čistilne naprave
Rezervoarji
Rezervoarji


Katalog - ekologija