CE certifikat

Proizvodnja vertikalne prometne signalizacije


1100 Splošni znaki za nevarnost

1200 Znaki za nevarnost na prehodih čez žel. progo v isti ravnini

2100 Znaki za prednost

2200 Znaki za prepoved in omejitev

2300 Znaki za obveznosti

2400 Znaki za urejanje cestnega prometa

3100 Znaki za obveščanje o službah, objektih in napravah

3200 Znaki za obveščanje o cestah in drugih pomembnih inf.

3300 Znaki za usmerjanje prometa

3400 Znaki za vodenje prometa

3500 Preventivni obvestilni znaki

4100 Dopolnilne table za označevanje razdalj in smeri

4200 Dopolnilne table za označevanje prednostnih in dopustnih smeri

4300 dopolnilne table za ustavitev in parkiranje vozil ter druge omejitve

4400 Dopolnilne table za prostorska, časovna in druga pojasnila

4500 Dopolnilne table za pojasnitev vrste vozil ali udeležencev na katere se znak nanaša

4600 Dopolnilne table za označevanje izjem glede upoštevanja izrecne odredbe

4700 Dopolnilne table za pojasnitev nevarnosti in ovir na vozišču

4800 Dopolnilne table za informacije o cesti, objektih in napravah

7200 Fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki

7300 Ročni opozorilni znaki

9100 Znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v državo, regijo, občino ali naselje

9200 Znaki za obveščanje o objektih ali območjih kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti

9300 Znaki za sporočanje turističnih in drugih informacij

9400 Znaki ob kolesarskih poteh za sporočanje informacij ter obveščanje o smeri kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti ter druge javne infrastrukture

9500 Znaki za obveščanje o smeri kuturnih, naravnih ali turističnih znamenitosti

9600 Druga obvestilna signalizacija; znaki za obveščanje o smeri javne infrastrukture, gospodarskega subjekta, drugega objekta ali naprave